Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης  και Συναλλαγών

Καλώς ήρθατε στο Διαδικτυακό Τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος www.athlosoliveoil.gr, εφεξής «Ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «Ιστότοπος». Με τον όρο «Διαδικτυακός Τόπος»  νοείται εφεξής το σύνολο των ιστοσελίδων, εφαρμογών, υπηρεσιών, περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφιών, οπτικών απεικονίσεων και λοιπών πληροφοριών που περιλαμβάνονται υπό την ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόντος ιστότοπου.  

Ο Ιστότοπος αποτελεί ιδιοκτησία της Ελένη Παπουτσάκη, που εδρεύει στην Ελλάδα, με διεύθυνση Κάτω Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης, ΤΚ 70100, και εκπροσωπείται νόμιμα με Α.Φ.Μ: 076671395  και αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας (χονδρική και λιανική) εξ αποστάσεως του προϊόντος της μέσω διαδικτύου. 

Στοιχεία ηλεκτρονικού καταστήματος:

Έδρα επιχείρησης:  ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, 70 100

Αποθήκη ηλεκτρονικού καταστήματος: ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, 70 100

ΑΦΜ:  076671395          Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 76911927000

ΔΟΥ:  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

E-mail επικοινωνίας: [email protected]

Τηλ. Παραγγελιών: +30 6945706414

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.athlosoliveoil.gr ΕΦΕΞΗΣ «ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ» ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.

 Η ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΟΠΩΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ, ΧΡΗΣΗ ΚΛΠ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ www.athlosoliveoil.gr. ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΡΟΥΣ  ΚΑΙ  Η ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΣΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο Ιστότοπος κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και των προβλεπόμενων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δε θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που εσείς υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται δε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας στον διακομιστή ( server)  συμφωνείτε ότι το υλικό που δηλώνετε και ως εκ τούτου εγγυάστε δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.

 ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το σύνολο του περιεχόμενου  του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα περιεχόμενα και τα απορρέοντα από το Διαδικτυακό Τόπο ανήκουν στο Ηλεκτρονικό κατάστημα απευθείας ή και τα τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν, ήτοι όσα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση/ ή το ηλεκτρονικό της κατάστημα  ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτήν καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης/ ή του ηλεκτρονικού της καταστήματος  ή των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.  Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους ή έκθεσή τους στον  Διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ρητά απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αντιγραφή, τροποποίηση, δημοσίευση, εκμετάλλευση και εν γένει χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός από αυτήν που ρητά αναφέρεται στους όρους και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών .


ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ

Η χρήση από εσάς του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου σας καθιστά αυτομάτως και χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των νόμων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας καθώς και των όρων και προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Επίσης με την χρήση σας του Διαδικτυακού Τόπου δηλώνετε ότι όλες οι δηλώσεις και οι εγγυήσεις σας είναι αληθείς και εγγυάστε την ακρίβειά τους. Όποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους οφείλει να απέχει από την χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και από κάθε συναλλαγή με το Ηλεκτρονικό κατάστημα.

Οποιαδήποτε χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου προϋποθέτει και ρητώς δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.  Ανήλικοι ρητώς απαγορεύεται να κάνουν χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από χρήστες που δεν έχουν τις ανωτέρω ιδιότητες. Σε περίπτωση που αντιληφθείτε ότι έχει γίνει χρήση του Ιστότοπου από παιδιά κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] και εφόσον διαπιστωθεί ότι έχει γίνει συλλογή προσωπικών πληροφοριών από χρήστες κάτω των 18 ετών, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την διαγραφή των εν λόγω δεδομένων από τα αρχεία της επιχείρησης. 

Ρητά αναλαμβάνετε να μην χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό Τόπο για παράνομους ή ανήθικους σκοπούς ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τον σκοπό, όπως περιγράφεται στους όρους του παρόντος κειμένου. 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Από μέρους του ηλεκτρονικού καταστήματος και της επιχείρησης και των συνεργατών της έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη και με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην  απεικόνιση του προβαλλόμενου προϊόντος με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφής και άλλων σχολίων, υπό την επιφύλαξη τυχόν σφαλμάτων ή τροποποιήσεων τυπογραφικών, αριθμητικών ή και απεικονίσεων που έχουν διαφύγει της προσοχής, ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου από ανωτέρα βία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες  ή/και  πληροφορίες που αναφέρονται ή αναρτώνται στον παρόντα Διαδικτυακό τόπο.

Ενώ για προβλήματα που μπορεί να δημιουργηθούν από τα διάφορα links σε άλλα sites, όπως επίσης και από τυχόν διαφημιστική καμπάνια, δεν φέρει ουδεμία ευθύνη το ηλεκτρονικό κατάστημα και η επιχείρηση, παρά μόνο η εκάστοτε εταιρία που έχει αναλάβει την προώθηση και την διαφήμιση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από τις αρχές της Ελληνικής Νομοθεσίας για την Προστασία Καταναλωτών και του Κοινοτικού Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια των συναλλαγών με τον Διαδικτυακό τόπο του www.athlosoliveoil.gr, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και κατά τόπο αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ηρακλείου Κρήτης, όπου και έχει την έδρα του το ηλεκτρονικό κατάστημα.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Αρχής  Συνήγορος του Καταναλωτή http://www.synigoroskatanaloti.gr/ καθώς και στο παρακάτω σύνδεσμο ενεργοποίησης της διαδικασίας, την ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμόδιου Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

Σε κάθε περίπτωση παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με το Ηλεκτρονικό Κατάστημα στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6945706414, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected], για την φιλική διευθέτηση τυχόν διαφοράς σας και για την καθοδήγησή σας σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ   

Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. Όλες οι τυχόν επιπρόσθετες χρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν λόγω του πεδίου «υπολογισμός αποστολής», εμφανίζονται και περιλαμβάνονται στο πεδίο «Σύνολο» του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η τιμή αναγράφεται ευκρινώς και πλησίον του προϊόντος που εκτίθεται στο Ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής μας. 

Η επιχείρηση όπως και το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, ο πελάτης, από τη στιγμή που έχει ολοκληρώσει την παραγγελία του, εξασφαλίζει πως θα παραλάβει το προϊόν στην τιμή την οποία «αποδέχτηκε» κατά τη συναλλαγή, έστω και αν η συγκεκριμένη τιμή στην πορεία μεταβληθεί.

Ο πελάτης πραγματοποιεί την παραγγελία του όπως περιγράφεται ακολούθως. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας συνεπάγεται και ταυτόχρονη αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγών, όπως εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.

Ο πελάτης που ενδιαφέρεται για το προϊόν στην  παρούσα ιστοσελίδα ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία για να ολοκληρώσει την παραγγελία του: Επιλέγοντας την ποσότητα που επιθυμεί και πατώντας το εικονίδιο «προσθήκη στο καλάθι» εισέρχεται στο «καλάθι» αγορών του, όπου  οφείλει να ελέγξει τα στοιχεία της παραγγελίας του, και να επικυρώσει οριστικά την παραγγελία του πατώντας το εικονίδιο «ολοκλήρωση παραγγελίας» και εισέρχεται αυτόματα στο πεδίο «Ταμείο».

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να τροποποιήσει τα στοιχεία της παραγγελίας του, προτού προβεί σε αποστολή, απαραίτητη προϋπόθεση να πατήσει το πεδίο «ενημέρωση καλαθιού». 

Κατά την πρώτη του παραγγελία ο πελάτης οφείλει να συμπληρώσει μία φόρμα εν συνεχεία: «Χρέωση και Αποστολή», της διαδικασίας ολοκλήρωσης αγοράς, η οποία περιέχει τα εξής στοιχεία: Όνομα, Επίθετο, Διεύθυνση, Πόλη, Περιφέρεια, ΤΚ, διεύθυνση e mail  και να ολοκληρώσει την διαδικασία πατώντας το εικονίδιο « αποστολή παραγγελίας». 

  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα σας παρέχει την δυνατότητα να πληρώσετε την παραγγελία σας με :

 Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Σε αυτή την περίπτωση έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε το ποσό της παραγγελίας σας στην τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ . 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της συναλλαγής είναι η δήλωση του ονοματεπωνύμου σας και ο αριθμός της παραγγελίας σας, καθώς και η άμεση ενημέρωση μας μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας μας ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail). Για τη δημιουργία εμβάσματος από το εξωτερικό, απαιτούνται κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην αιτιολογία της κατάθεσης μην αμελείτε να δηλώνετε το όνομα σας  ή/και τον αριθμό παραγγελίας σας. Παρακαλούμε στείλτε μας το αποδεικτικό της κατάθεσης με email στο [email protected]

Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου στην ανωτέρω Τράπεζα είναι ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ και ο αριθμός ΙΒΑΝ είναι:

IBAN: GR2201713660006366146265142

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ  ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος, εκτός του μεταφορέα, τον οποίο έχετε υποδείξει απέκτησε την φυσική κατοχή των  προϊόντων. 

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν που αγοράσατε και να σας καταβάλλουμε το τίμημα αν μας κοινοποιήσετε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο [email protected],  την απόφαση σας αυτή εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που θα υποδείξετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν ή με την παράδοση του προϊόντος σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της υπαναχώρησης υποχρεούστε να επιστρέψετε σε εμάς το προϊόν στην άριστη κατάσταση στην οποία σας παραδόθηκε ή να μας παραδώσετε σαφείς και μη αμφισβητήσιμες αποδείξεις ότι το έχετε στείλει ασφαλώς εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας υποχρεούμαστε να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε καταβάλλει. Σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα πρωτότυπα παραστατικά πώλησης. Τα έξοδα αποστολής της επιστροφής του προϊόντος δεν καλύπτονται από την επιχείρηση και το ηλεκτρονικό της κατάστημα και επιβαρύνουν τον πελάτη. Στα επιστρεφόμενα από εμάς χρήματα δεν περιλαμβάνονται επίσης τα αρχικά έξοδα αποστολής. 

 Για επιστροφές προϊόντων, επικοινωνήστε μαζί μας πρωτύτερα στο τηλέφωνο: +30 6945706414 είτε στο mail μας:  [email protected] για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Αν το προϊόν παρουσιάσει ελάττωμα μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του, ο πελάτης θα πρέπει να μας το γνωστοποιήσει άμεσα και δικαιούται την αντικατάστασή του με άλλο ίδιο προϊόν ίσης αξίας και όχι την επιστροφή χρημάτων.

Ειδικότερα, συσκευάζετε το προϊόντα στο κουτί στο οποίο παραλάβατε την παραγγελία σας. Μέσα στη συσκευασία τοποθετείτε συμπληρωμένο το έντυπο υπόδειγμα υπαναχώρησης και τέλος αποστέλλετε το δέμα στην έδρα μας με την ένδειξη «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ».

Για επιστροφή προϊόντος λόγω υπαναχώρησης καλείτε την εταιρεία από την οποία λάβατε την παραγγελία σας  ή επιλέγετε οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών επιθυμείτε και μας στέλνετε το δέμα στην έδρα  μας με χρέωση αποστολέα (Αποστολή Προς: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ, ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, ΤΚ: 70 100, ΕΛΛΑΔΑ).

 Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας πρωτύτερα στο τηλέφωνο: +30 6945706414 είτε στο mail μας:  [email protected] για να σας δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες.

Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο πελάτης έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η Επιχείρηση για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

Σε κάθε περίπτωση όμως, επιβαρύνεστε με τα έξοδα αποστολής κι επιστροφής του προϊόντος που αντικαταστάθηκε.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Εφόσον καταχωρήσετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα: 

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία των προϊόντων σας  α) με μεταγενέστερο της παραγγελίας σας e mail, στο [email protected], εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από μας αυθημερόν, δηλαδή την ίδια μέρα λήψης του e mail παραγγελίας σας  καθώς και β) με ενημέρωση μας στα τηλέφωνα +30 6945706414  εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελίας σας τηλεφωνικά στα τηλέφωνα +30 6945706414  ή με e mail στο [email protected],  εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

Σε κάθε αγαθό αναγράφονται πάνω στην συσκευασία του όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από την νομοθεσία όπως και η ημερομηνία λήξης του.  Τα ίδια χαρακτηριστικά αναγράφονται και στην περιγραφή του κάθε αγαθού στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα. Ο πελάτης πριν παραγγείλει υποχρεούται να διαβάσει προσεκτικά τις πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά που αναγράφονται στο https://www.athlosoliveoil.gr/athlos-olive-oil-2/ σχετικά με το αγαθό που θέλει να παραγγείλει. 

Κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων πρέπει να μετρήσετε και να ελέγξετε ότι τα εμπορεύματα είναι σωστά αριθμητικά, ότι δεν έχουν φθορές εξωτερικά ή οποιαδήποτε ζημιά και να υπογράψετε στην μεταφορική εταιρία ότι παραλάβατε σωστά. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή, κάτι δεν είναι σωστό επικοινωνήστε στο τηλέφωνο +30 6945706414 για να μας ενημερώσετε. Αν δεν μας βρείτε απλά γράψτε τις παρατηρήσεις σας στο χαρτί της μεταφορικής εταιρίας που υπογράψατε ότι παραλάβατε. Όλες οι  ζημιές που έχουν προκληθεί κατά την μεταφορά πριν την παραλαβή από εσάς και εφόσον είναι από την μεταφορική που συνεργαζόμαστε πιστώνονται.

Αν το προϊόν που θα παραλάβετε δεν είναι ποιοτικά σωστό ευθύνη έχει η επιχείρηση και το ηλεκτρονικό της κατάστημα και αντικαθίσταται. Προϊόντα που έχουν λήξει τα στέλνετε πίσω με δικά σας έξοδα αποστολής και τα αντικαθιστούμε.

Τέλος έχουμε απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή.

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί, μονομερώς και κατά την κρίση του, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με μόνη την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη επί των παρόντων όρων. Για τον λόγο αυτό συστήνεται η τακτική επίσκεψη καθώς και ανάγνωση αυτών για τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν αφορά παραγγελίες που τυχόν έχετε ήδη κάνει. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους γενικούς όρους χρήσης και συναλλαγών, επικοινωνήστε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία:  

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ 

Διεύθυνση : ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΕΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ, 70 100

Τηλ. Επικοινωνίας : +30 6945706414 

Email:  [email protected]